20 års erfarenhet inom detta område

Företagsfabrik

I takt med att företaget samarbetar med fler och fler kunder ställer det allt högre krav på fabriksprestanda.För närvarande har fabriken köpt flera CNC-verktygsmaskiner och automatiserad svetsutrustning, vilket inte bara ökar produktionskapaciteten utan också garanterar produktkvalitet.

Under 2019 köpte företaget en automatisk produktionslinje för pulversprutning

Under de senaste åren har företaget gradvis börjat implementera6S produktionsledningssystem.