20 års erfarenhet inom detta område

Mat

Med den ständiga förbättringen av människors krav på livsmedelssäkerhet har vi genomfört djupgående forskning och utveckling i olika livsmedelsfabriker.Och vi designar och producerar produkter på grundval av nationella standarder för livsmedelssäkerhet och allmän hygienstandard för livsmedelsproduktion (GB14771-2013).Specialbehandling har utförts på ytan där snabbprodukter, mat och andra material kan vidröras med utrustning, verktyg och instrument.Dessutom kan vi säkerställa hälsa, säkerhet och tillförlitlig drift av utrustningen på lång sikt före och efter drift.


Posttid: 13 juli 2021