20 års erfarenhet inom detta område

Medicin

Farmaceutiska maskiner och utrustning spelar en viktig roll i produktionsprocessen, och som utsläpp är rotationsventilens roll för att stänga luft, transport av material också viktig i stora läkemedelsfabriker.Med utgångspunkt från materialet, processen, strukturen och EHS för produktion av biologisk medicin, designar och tillverkar företaget en komplett uppsättning modulära roterande ventiler som är giftfria, utan biverkningar och lätta att rengöra enligt den nationella standarden GB28670-2012 allmänna principer för Implementering av kvalitetshanteringsspecifikationer för farmaceutisk produktion för farmaceutiska maskiner (utrustning), och tillhandahåller kvalitetsprodukter i linje med utrustningsstandarden för god tillverkningssed för medicinska produkter (GMP) för de stora läkemedelstillverkarna.


Posttid: 13 juli 2021